Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na Tweeter
Tweeter

zabiegi odmładzające

zabiegi odmładzające

zabiegi odmładzające

zabiegi odmładzające

Chirurgia ręki

 

Zespoły uciskowe nerwów obwodowych kończyn górnych – zespół kanału nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół uciskowy nerwu łokciowego w rowku są przyczyną bólów, w tym bólów nocnych i upośledzenia funkcji kończyny. Jedynym skutecznym sposobem leczenia w pełni objawowego zespołu jest leczenie operacyjne, polegające na uwolnieniu nerwu z ucisku, a w przypadku ucisku nerwu łokciowego w rowku może istnieć konieczność wydobycia nerwu łokciowego z jego pierwotnej lokalizacji w rowku i przemieszczeniu podskórnym.

Zabiegi tego typu wykonywane są w niedokrwieniu kończyny górnej i znieczuleniu przewodowym kończyny, co umożliwia pełną wizualizację i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu w przypadku odkrycia anomalii anatomicznych.

 

Cięcia skórne:

Zespół kanału nadgarstka - cięcie Tanzera czyli łukowate cięcie na śródręczu zdążające w stronę nadgarstka, często ukryte w bruździe skórnej,

Zespół kanału Guyona – zygzakowate cięcie na kłębiku ręki

Zespół kanału nadgarstka i Guyona – cięcie Tanzera przedłużone nieznacznie na przedramię po promieniowej stronie ścięgna zginacza łokciowego nadgarstka

Zespół uciskowy nerwu łokciowego w rowku – cięcie na łokciu nad rowkiem nerwu łokciowego

Następstwem przeprowadzonego zabiegu jest prawie natychmiastowe ustąpienie dolegliwości bólowych i bólów nocnych (z wyjątkiem zwykle miernego stopnia pobolewania w okolicy cięcia skórnego występującego w pierwszej dobie pooperacyjnej i dobrze poddającego się kontroli popularnymi lekami przeciwbólowymi). Natomiast poprawa czucia i funkcji ręki jest procesem rozłożonym w czasie i nie następuje natychmiast.

W trakcie operacji do rany założony jest drenik, a kończyna unieruchomiona w longecie gipsowej (palce wolne). Kontrola rany i zmiana opatrunku wraz z usunięciem dreniku ma miejsce następnego dnia, a zdjęcie szwów i longety gipsowe po około 10-12 dniach.

Czas operacji waha się od parunastu minut do godziny.

 

 

Choroba (przykurcz) Dupuytrena, czyli patologia rozcięgna dłoniowego powodująca pojawienie się na ręce zgrubiałych pasm penetrujących do palców i powodujących przykurcz palców. Jedynym skutecznym leczeniem choroby w stadium powodującym upośledzenie wyprostu palców jest leczenie operacyjne. Polega na usunięciu rozcięgna dłoniowego, albo też tylko jego makroskopowo zmienionej części wraz z pasmami przechodzącymi na palce i powodującymi ich przykurcz (operacja rozcięgna dłoniowego i pasm, ale nie ścięgien! ). Zabieg wykonywany jest w niedokrwieniu kończyny i znieczuleniu przewodowym co umożliwia dokładną wizualizację i ochronę przebiegających w sąsiedztwie naczyń krwionośnych i nerwów, często wciągniętych w zmienione tkanki.

Cięcia skórne zależne są od rozległości i lokalizacji zmienionych pasm, rozpoczynają się na śródręczu i przechodzą na zajęte palce, na których wykonywane są dodatkowe techniki jak Z-plastyka czy V-Y plastyka celem korekty niedoboru skóry wynikającego z przykurczu.

W trakcie operacji założony jest do rany drenik, a ręka zostaje unieruchomiona w longecie gipsowej. Kontrola rany, zmiana opatrunku wraz z usunięciem Dreniku ma miejsce następnego dnia, a zdjęcie szwów i longety gipsowej po około 12 dniach.

Czas zabiegu waha się od godziny do nawet trzech godzin.

 

 

Choroba de Quervaina czyli zapalenie pochewki ścięgnistej I przedziału prostowników.

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest brak efektu leczenia zachowawczego. Zabieg polega na przecięciu pochewki ścięgnistej I przedziału prostowników i uwolnieniu przebiegających w niej ścięgien mięśni odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka. Zabieg może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym w niedokrwieniu kończyny. Stosuje się niewielkie poprzeczne cięcie skórne po promieniowej stronie przedramienia proksymalnie od nadgarstka. Do rany zakładany jest drenik, usuwany podczas kontroli rany i zmiany opatrunku odbywającej się następnego dnia. Zdjęcie szwów ma miejsce po 10 dniach. Czas zabiegu waha się od paru do parunastu minut.

 

 

Dolegliwość zwana palcem zatrzaskującym, trzaskającym lub strzelającym związana jest ze stanem zapalnym pochewki A1 palców. Zabieg wykonywany jest wówczas, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatów albo gdy następuje nawrót dolegliwości. Operacja polega na przecięciu pochewki A1, co umożliwia swobodny przesuw ścięgnom zginaczy. Zabieg wykonywany jest ze znieczuleniem miejscowym. Chirurg wykonuje niewielkie poprzeczne cięcie na śródręczu w miejscu, gdzie zdaniem lekarza zaczyna się wspomniana pochewka. Do rany zakłada się drenik, który usuwa się następnego dnia, gdy przeprowadzona jest kontrola rany i zmiana opatrunku. Zabieg trwa dosłownie parę minut, z zdjęcie szwów następuje po 10 dniach. P


Jerzy Chęciński Gabinet Chirurgii Plastycznej

Ul. Kazimierzowska 43, 02-001 Warszawa. tel. +48 22 848 71 15 , email: